Cách Chụp Ảnh Màn Hình/Lưu các Tranh của Meowogh trên thiết bị của bạn

Cách chụp ảnh màn hình của căn phòng
line.png

Bạn có thể chụp ảnh phòng khi Meowogh đang ở trong phòng.
Ảnh chụp màn hình của bạn sẽ được lưu trong thư mục ảnh của thiết bị của bạn.
Khi bạn chạm vào dấu Camera ở phía dưới bên phải của màn hình, giao diện của phòng hiện tại sẽ được lưu dưới dạng hình ảnh trên thiết bị của bạn.
※ Thông tin của bạn về trái tim hoặc hộp cá mòi sẽ không được lưu lại.


Cách lưu các bức tranh của Meowogh vào thiết bị của bạn
line.png

Các bức tranh của Meowogh trong「Phòng Trưng Bày」có thể tải về.
Các bức tranh đã tải xuống sẽ được lưu trong thư mục ảnh của thiết bị của bạn.
Khi bạn chạm vào dấu tải xuống bên cạnh bức tranh, nó sẽ được lưu dưới dạng hình ảnh trên thiết bị của bạn.


Không thể lưu ảnh...
line.png

Có khả năng bạn không cho phép lưu hình ảnh trên thiết bị của mình trong cài đặt.
Bạn có thể kiểm tra cài đặt thiết bị của mình bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

【iOS】
1. Mở 「Cài đặt」 trên thiết bị của bạn.
2. Tìm kiếm Van Meowogh trong danh sách ứng dụng.
3. Nhấn vào 「Ảnh」
4. Nhấn vào 「Đọc và Viết」
※ Hình ảnh của bạn từ trò chơi sẽ không được lưu nếu chọn「Không bao giờ」.

【Android】
1. Mở 「Cài đặt」 trên thiết bị của bạn.
2. Tìm kiếm Van Meowogh trong ứng dụng
3. Nhấn vào 「Quyền」
4. Kiểm tra xem 「Bộ nhớ」 đã được bật chưa.
※ Hình ảnh của bạn từ trò chơi sẽ không được lưu nếu bộ nhớ bị tắt.

※ Nếu bạn vẫn không thể lưu ảnh của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua "Hỗ trợ liên hệ" trong tab Trợ giúp.