Buộc Dừng, Đứng Game/Các Mảnh Ghép Chồng Lên Nhau

Yêu Cầu Hệ Thống
line.png

Nếu ứng dụng buộc dừng, bị đứng hoặc các mảnh ghép chồng lên nhau. Vui lòng xác nhận yêu cầu hệ thống sau.

■Thiết bị/OS Hỗ Trợ/Đề Xuất
・Xin bấm vào đây để biết chi tiết.

■Yêu cầu hệ thống được đề xuất
・Vui lòng không mở bất kỳ ứng dụng nào khác ngoài “Cuộc Sống của Van Meowogh - Bức Tranh Hạnh phúc”

(Game có thể không hoạt động đúng nếu bạn mở nhiều ứng dụng)
・Hãy chơi game với đủ không gian/bộ nhớ trống.

■ Môi trường mạng
Kết nối mạng có thể không ổn định nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây.

・ Tại khu vực bên trong và ngầm dưới lòng đất (Tàu điện ngầm, vv ..)
・ Đi với tốc độ cao (Xe lửa, xe hơi, v.v.)
・ Cáp điện cao áp
・ Sử dụng Wi-Fi Hotspot

※ Ngay cả khi tiếp nhận được chỉ báo là kết nối trên thiết bị mạnh, mạng thực tế có thể không ổn định.
※ Mạng có thể không ổn định do các lý do khác.
※ Thử kết nối với LTE (4 G) nếu có thể bật / tắt kết nối Wi-Fi.
※ Điểm phát sóng Wi-Fi có số lượng cổng lớn mà tốc độ kết nối có thể rất chậm.

Nếu các mẹo trên không giúp giải quyết vấn đề, vui lòng thử khởi động lại cả ứng dụng và thiết bị của bạn.

Đặt Tốc Độ Câu Đố
line.png

Nếu lỗi tiếp tục xảy ra trong khi chơi game chúng tôi khuyên bạn nên đặt tốc độ câu đố thành「×1」và thử lại.

※ Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo rằng việc thay đổi tốc độ câu đố sẽ làm giảm bớt lỗi.
※ Tốc độ câu đố không thể thay đổi với các màn chơi có giới hạn thời gian.

■Cách đặt tốc độ câu đố
・Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết.