Không thể cập nhật Game

Một số người dùng đã báo cáo sự cố trong đó bạn không thể cập nhật phiên bản ứng dụng ngay cả khi bạn truy cập App Store hoặc cửa hàng Google Play sau khi nhìn thấy thông báo "Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất" ở đầu trò chơi.
Về vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên đóng ứng dụng và thử các mẹo sau.


【iOS11 trở lên】
line.png

1. Không thể cập nhật game

▼Mẹo 1
・Mở App Store và chạm vào nút "Cập nhật" ở phía dưới bên phải của màn hình.
⇒Kiểm tra xem Van Meowogh có được liệt kê trong phần Cập nhật hay không.

▼Mẹo 2
・Mở trang “Cập nhật” trên App Store, kéo màn hình xuống và đợi trang tải lại.
⇒Kiểm tra xem Van Meowogh có được liệt kê trong phần Cập nhật không.
2. Ứng dụng không mở sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Có thể có sự chậm trễ trong máy chủ Google.
- Ứng dụng có thể là phiên bản cũ hơn ngay cả khi được hiển thị dưới dạng phiên bản mới nhất trong phần cập nhật.
(Vui lòng chờ một chút và thử lại mẹo đầu tiên)
【Cũ Hơn iOS10】
line.png
1. Không thể cập nhật game

▼Mẹo 1
・Mở App Store và chạm vào nút "Cập nhật" ở phía dưới bên phải của màn hình.
⇒Kiểm tra xem Van Meowogh có được liệt kê trong phần Cập nhật hay không.

▼Mẹo 2
・Mở App Store và nhấn vào nút "Cập nhật" 10 lần liên tiếp và xem có hiển thị phiên bản mới nhật không.
⇒Kiểm tra xem Van Meowogh có được liệt kê trong phần Cập nhật hay không.

2. Ứng dụng không mở sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Có thể có sự chậm trễ trong máy chủ Google.
- Ứng dụng có thể là phiên bản cũ hơn ngay cả khi phiên bản được hiển thị dưới dạng phiên bản mới nhất trong phần Cập Nhật.
(Vui lòng chờ một chút và thử lại mẹo đầu tiên)【Android】
line.png
1. Không thể cập nhật trò chơi
Sau khi mở “cửa hàng ứng dung Google Play”, tìm kiếm 『Những Ngày của Van Meowogh』 trên thanh tìm kiếm. Nếu phiên bản mới có sẵn, bạn có thể nhấn vào nút CẬP NHẬT để tải xuống phiên bản mới nhất của trò chơi.
※Xin lưu ý rằng không phải tất cả người dùng Android đều nhận được cập nhật cùng một lúc. Nếu bạn không thấy trò chơi trong danh sách, chúng tôi khuyên bạn nên đợi một lúc và thử lại mẹo đầu tiên.

Sau khi mở “Ứng dụng cửa hàng Google Play”, tìm kiếm 『Những Ngày của Van Meowogh』 trên thanh tìm kiếm. Nếu phiên bản mới có sẵn, bạn có thể nhấn vào nút CẬP NHẬT để tải xuống phiên bản mới nhất của trò chơi.

2. Ứng dụng không mở sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Có thể có sự chậm trễ trong máy chủ Google.
- Ứng dụng có thể là phiên bản cũ hơn ngay cả khi phiên bản được hiển thị dưới dạng phiên bản mới nhất trong phần cập nhật.
(Vui lòng đợi một lúc và thử lại mẹo đầu tiên.)

※Chú Ý
Không cần phải xóa ứng dụng khi cập nhật trò chơi.
Nếu các mẹo trên không giúp giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua "Hỗ trợ liên hệ" trong thanh Trợ giúp của Menu.