Chuyển Dữ Liệu

Về chuyển dữ liệu
line.png
Khi bạn tải xuống trò chơi lần đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với tài khoản Facebook của mình.

Xin lưu ý rằng đối với những tài khoản không được kết nối với Facebook trước, bạn sẽ không thể chuyển cài đặt tài khoản hoặc tiến trình trò chơi khi bạn xóa ứng dụng hoặc nâng cấp điện thoại của mình.

Vui lòng nhấp vào đây để tìm cách kết nối tài khoản của bạn với Facebook.

Cách kết nối tài khoản của bạn với Facebook
line.png

Nếu bạn kết nối tài khoản game với tài khoản Facebook của mình, bạn có thể chuyển dữ liệu trò chơi của mình từ thiết bị này sang thiết bị khác mà không bị mất bất kỳ tiến trình nào khi mua điện thoại mới hoặc xóa ứng dụng do nhầm lẫn.

Bạn có thể kết nối lại trò chơi của mình với tài khoản Facebook bằng cách nhấn vào biểu tượng "Kết nối" trên màn hình tiêu đề hoặc chuyển đến "Cài đặt" trong trò chơi. Bạn sẽ thấy thông báo "Tìm thấy dữ liệu được liên kết từ Facebook. Bạn có muốn truy xuất dữ liệu đó không?".
Khi bạn nhấn "Có", bạn sẽ được chuyển hướng đến dữ liệu ban đầu của mình.

※Khi bạn nhấn "Có", bạn sẽ được chuyển hướng đến dữ liệu ban đầu của mình.
※ Để quá trình này hoạt động, bạn cần phải tạo tài khoản Facebook trước.
  ※ Xin lưu ý rằng nếu phiên bản ứng dụng của bạn cũ hơn bản <1.2.3>, sẽ không có trái tim để truyền dữ liệu


Quên mật khẩu tài khoản Facebook của bạn
line.png
Mật khẩu Facebook của bạn được quản lý bởi Facebook, và do đó chúng tôi khuyên bạn liên hệ với hỗ trợ khách hàng của họ để được hỗ trợ thêm.

Quên tài khoản nào bạn đã sử dụng để kết nối tới tài khoản Facebook của bạn
line.png
Nếu bạn có nhiều tài khoản, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản nghe quen thuộc với bạn.

Dịch vụ SNS nào mà tôi có thể sử dụng để kết nối với trò chơi?
line.png
Duy Nhất「Facebook」
※ Bạn chỉ có thể kết nối một tài khoản trên mỗi ID

◆Nếu bạn có thêm bất kì câu hỏi về tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua 「Liên Hệ Hỗ Trợ」trong mục Trợ Giúp.