Hộp Thư

Hộp Thư
line.png

◆Thỉnh thoảng, bạn sẽ nhận được quà tặng từ các nhà phát triển của Cuộc sống của van Meowogh.
Các vật phẩm được gửi đến hộp thư của bạn chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian giới hạn, do đó hãy chắc chắn nhận trước khi quá muộn.