Trái Tim và Hộp Cá Mòi

◆Các công cụ quan trọng trong game

line.pngHộp Cá Mòi được sử dụng như tiền tệ trong game và Trái Tim là yêu cầu cần có để chơi các câu đố.
Bạn có thể nhận được chúng như qua thưởng thêm đăng nhập hoặc một phần thưởng khi hoàn thành các câu đố.

Cả 2 đều có thể mua từ dấu "+" ở màn hình chính.
Hộp Cá Mòi: Mua từ cửa hàng Fortune.
Trái Tim: Sử dụng Hộp Cá Mòi để lấy chúng.