Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ
line.png

◆Tiếp tục chơi theo Cốt Truyện
Nhấn vào biểu tượng "Menu" ở góc dưới bên trái của màn hình và chọn "Nhiệm Vụ". Tùy thuộc vào bạn đã đi tới đâu trong cốt truyện, bạn có thể thấy một số nhiệm vụ được hiển thị. Thứ tự của các nhiệm vụ không ảnh hưởng đến cốt truyện, vì vậy hãy thoải mái chọn bất kỳ nhiệm vụ nào.


◆Tùy thuộc vào nhiệm vụ, số lượng Meowro yêu cầu sẽ khác nhau.