Bộ Tăng Cường

◆Các loại vật phẩm có mặt trong game.
line.png


33.png Ống Sơn : Bạn có thể nhận được chúng bằng cách kết hợp 4 mảnh theo một đường thẳng. Nó phát nổ thành một hình chữ thập và lấy đi 4 mảnh.

32.png Cọ Sơn: Bạn có thể nhận được chúng bằng cách kết hợp 4 miếng theo một hình vuông. Nó lấy đi các mảnh theo một đường thẳng. Vuốt nó lên, xuống, phải hoặc trái và nó sẽ loại ra tất cả các mảnh theo hướng mà bạn đã chọn.

34.png Lọ Sơn: Bạn có thể nhận được chúng bằng cách ghép khớp 5 mảnh. Nó lấy đi những mảnh lân cận trong một phạm vi trung bình.

35.png Xô Sơn: Bạn có thể nhận được chúng bằng cách ghép khớp 6 mảnh. Nó lấy đi những mảnh lân cận trong một phạm vi lớn.

36.png Bom Sơn: Bạn có thể nhận được chúng bằng cách ghép khớp nhiều hơn 7 mảnh. Nó lấy đi những mảnh lân cận trong một phạm vi khổng lồ.

37.png Bom Cảm Hứng: Bất cứ khi nào bạn sử dụng một vật phẩm, thước đo cảm hứng sẽ được nạp thêm. Khi thước đo đầy, bạn sẽ có được một quả Bom Cảm Hứng. Bạn có thể vuốt nó vào bất kỳ mảnh nào và nó sẽ loại bỏ tất cả các mảnh cùng màu. Khi bạn hợp nhất hai trong số chúng, nó sẽ loại bỏ tất cả các mảnh trên màn hình.

ExtraInspiration.png Tăng Cường Cảm Hứng: Bằng cách sử dụng tăng cường này, bạn có thể nạp đầy thanh cảm hứng nhanh hơn.

ExtraMoves.png  Lượt Di Chuyển Thêm: Bằng cách sử dụng tăng cường này, bạn có thể bắt đầu câu đố với 3 lượt di chuyển thêm. Đối với màn chơi giới hạn thời gian, bạn bắt đầu câu đố với 15 giây thêm.

39.png Dao Trộn Sơn: Một công cụ hữu ích cho phép bạn loại bỏ một mảnh theo sự lựa chọn của bạn mà không cần phải di chuyển.

40.png Con Lăn: Bạn có thể giải phóng các mảnh trong một cột bằng cách sử dụng vật phẩm này!

41.png Cọ Lông Vũ : Bạn có thể giải phóng các mảnh trong một hàng bằng cách sử dụng vật phẩm này!

42.png Đổi Mảnh: Bạn có thể thay thế 2 mảnh lân cận bằng cách sử dụng vật phẩm này!