Mua Hộp Cá Mòi

Giới Thiệu Về Mua Hộp Cá Mòi

Các bước để mua Hộp Cá Mòi
line.png

Chọn Hộp Cá Mòi có sẵn để mua bằng cách nhấn vào dấu "+" trên màn hình chính.

Giới thiệu về phương thức thanh toán
line.png
【iOS】
Bạn có thể mua hàng bằng một trong các phương thức thanh toán được hiển thị trên iTunes / App Store.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc Thẻ quà tặng iTunes, Thẻ tín dụng và Thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ (Được tính vào hóa đơn cước hàng tháng của bạn hoặc được khấu trừ từ số tiền trả trước của bạn)
Để thay đổi phương thức thanh toán của bạn, hãy truy cập 『App store』> 『Apple ID』> 『Hiển thị ID Apple của bạn』> 『Chi tiết thanh toán』

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple.

※Xin lưu ý rằng nếu bạn có bất kỳ khoản tín dụng cửa hàng nào còn lại trên cửa hàng iTunes của mình, nó sẽ tự động sử dụng tín dụng đó để mua hàng.

※Nếu bạn đang sử dụng thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ làm phương thức thanh toán của mình, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của công ty điện thoại di động của bạn. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thanh toán qua nhà cung cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ (ví dụ: Verizon / T-mobile / AT & T)

【Android】

Bạn có thể mua hàng qua Google Play.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ hoặc Thẻ quà tặng Google Play.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google.

※ Nếu bạn đang sử dụng thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ làm phương thức thanh toán của mình, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của công ty điện thoại di động của bạn. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thanh toán qua nhà cung cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ (ví dụ: Verizon / T-mobile / AT & T)