Tốc Độ Câu Đố

Tốc Độ Câu Đố
line.png

◆Bạn có 5 tốc độ câu đố khác nhau để lựa chọn (x 0.5, x 1, x 2, x 4, x 8) và nó có thể được thay đổi bằng cách nhấn vào nút ở góc dưới bên phải của màn hình trong khi chơi. Tuy nhiên, tùy chọn này không khả dụng cho các màn chơi có giới hạn thời gian.