Chơi Ngoại Tuyến

Chơi Ngoại Tuyến
line.png

◆Mặc dù bạn có thể chơi trò chơi ngoại tuyến, các tính năng bên dưới chỉ có thể sử dụng trực tuyến.
・Giao dịch mua Hộp Cá Mòi
・Kiểm tra thông báo trong game hoặc các quà tặng từ nhà phát triển
・Bắt đầu chơi game mới
・Kết nối với Facebook (Gủi và yêu cầu Trái Tim)