Cài Đặt Tên

Cài Đặt Tên
line.png

◆Bạn có thể thay đổi tên bất cứ khi nào bạn muốn.
Tên của bạn chỉ được sử dụng trong trò chơi và không hiển thị với người dùng khác.
Bạn có thể sử dụng tối đa 10 chữ cái khi nhập tên của bạn.