Mua hàng trong game

Mua hàng trong game
line.png

◆Bạn có thể mua những vật phẩm sau đây với Hộp Cá Mòi để giúp bạn tiến triển trong game.
・Trái tim: Bạn không thể chơi giải đố khi bạn hết Trái tim.
・Tiếp tục: Tùy chọn này được hiển thị sau khi bạn sử dụng tất cả các di chuyển của mình. Bằng cách chọn "Tiếp tục", bạn sẽ nhận thêm di chuyển và vật phẩm để giúp bạn hoàn thành câu đố.
<Các Tăng Cường>
・Dao Trộn Sơn: cho phép bạn loại bỏ một mảnh theo lựa chọn của bạn mà không mất lượt di chuyển.
・Cọ Sơn: 3 Cọ Sơn sẽ xuất hiện vào đầu phần chơi của bạn.
・Lọ Sơn: 2 Lọ Sơn sẽ xuất hiện vào đầu phần chơi của bạn.
・Xô Sơn + Bom Cảm Hứng: 1 Xô Sơn + 1 Bom Cảm Hứng sẽ xuất hiện vào đầu phần chơi của bạn.
※Các Tăng Cường chỉ mua được sau khi bạn đạt đến một mức nhất định.