เมื่อไม่สามารถขยับพัซเซิลได้อีก...

เมื่อไม่สามารถขยับพัซเซิลได้อีก...
line.png

หากมีไอเทมเหลืออยู่ในกระดาน พัซเซิลจะไม่สลับให้ใหม่ หากกดที่ไอเทม 2 ครั้ง ไอเทมจะทำงานและสุ่มทิศทางโดยอัตโนมัติ