เกมหยุด เกมค้าง / พัซเซิลทับซ้อนกัน

ความต้องการของระบบ
line.png

หากเกิดปัญหาแอปพลิเคชันหยุด ค้าง หรือพัซเซิลซ้อนทับกัน กรุณาตรวจสอบความต้องการของระบบต่อไปนี้

■อุปกรณ์/OS ที่รองรับและแนะนำ
・คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

■ความต้องการของระบบที่แนะนำ
・กรุณาอย่าเปิดแอปพลิเคชันอื่นนอกจาก 「Days of van Meowogh - ความสุขแห่งการวาดภาพ」

(ประสิทธิภาพของเกมอาจลดลงเมื่อเปิดพร้อมกันกับแอปพลิเคชันอื่นๆ)
・กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างและพื้นที่ความจำก่อนเล่นเกม

■ สภาพแวดล้อมของเน็ตเวิร์ค
เน็ตเวิร์คอาจไม่เสถียรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว
・อยู่ในที่ปิดหรือชั้นใต้ดิน (เช่น รถไฟใต้ดิน)
・กำลังเดินทางด้วยความเร็วสูง (เช่น รถไฟ หรือ รถยนต์)
・อยู่ใกล้ไฟฟ้าแรงดันสูง
・ใช้ Hotspot Wi-fi

※แม้อุปกรณ์เชื่อมต่อจะมีสถานะดีแต่เน็ตเวิร์คอาจเกิดความไม่เสถียรได้
※เน็ตเวิร์คอาจเกิดความไม่เสถียรได้เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
※หากเป็นไปได้ให้ลองเชื่อมต่อด้วย LTE (4 G) เพื่อเปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi
※Hotspot Wi-Fi มีช่องทางจำนวนมากจึงอาจทำให้ความเร็วในการเชื่อมต่อช้าได้

หากคำแนะนำด้านบนำไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ กรุณาลองรีสตาร์ททั้งแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของคุณ

ตั้งค่าความเร็วพัซเซิล
line.png

หากเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องระหว่างเล่นเกม เราขอแนะนำให้ตั้งค่าความเร็วของพัซเซิลเป็น 「×1」 แล้วลองอีกครั้ง

※ทางเราไม่รับประกันว่าการเปลี่ยนความเร็วพัซเซิลจะสามารถแก้ปัญหาได้
※ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วพัซเซิลได้ในด่านที่จำกัดเวลา

■วิธีตั้งค่าความเร็วพัซเซิล
・คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด