รับหัวใจ (ส่งหัวใจ)

รับหัวใจ (ส่งหัวใจ)
line.png

◆ สามารถรับและส่งหัวใจให้เพื่อนใน Facebook ที่เล่น 'เหมียวโก๊ะ' เหมือนกันได้
ยิ่งมีเพื่อนเล่น 'เหมียวโก๊ะ' มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับ 'หัวใจ' มากขึ้นเท่านั้น
สามารถส่งและขอหัวใจจากเพื่อนแต่ละคนได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน
หัวใจที่ได้รับจากเพื่อนจะอยู่ที่ 'กล่องอุปกรณ์' ด้านมุมขวาในหน้าหลัก
สามารถเก็บหัวใจได้สูงสุด 99 ดวง หากมากกว่านั้นหัวใจที่ได้รับมาเป็นเวลานานจะถูกลบออก