ตั้งค่า

ตั้งค่า
line.png

◆ เสียง
・BGM : ON / OFF
・เสียงประกอบ : ON /OFF

◆แจ้งเตือน
เปลี่ยนการแจ้งเตือน PUSH ต่อไปเป็น ON / OFF

ตั้งค่าแจ้งเตือน
・ หัวใจเต็ม
・ ได้รับหัวใจจากเพื่อน
・ เพื่อนส่งคำขอหัวใจ
・ เมื่อเหมียวโก๊ะเหงา