ไอเทมตัวช่วย

◆ประเภทของไอเทม
line.png


33.png หลอดสี : ได้รับเมื่อเลื่อนพัซเซิลต่อกันได้ 4 ชิ้น หลอดสีจะทำให้ชิ้นส่วนข้างๆ 4 ทิศหายไป

32.png แปรงสี : ได้รับเมื่อเลื่อนพัซเซิล 4 ชิ้นต่อกันเป็นสีเหลี่ยมจัตุรัส แปรงสีสามารถกำจัดพัซเซิลที่อยู่ในทิศทางที่เลื่อนให้หายไปทั้งหมด

34.png ขวดสี : ได้รับเมื่อเลื่อนพัซเซิลต่อกันได้ 5 ชิ้น สามารถกำจัดพัซเซิลโดยรอบได้เป็นบริเวณกว้าง

35.png ถังสี : ได้รับเมื่อเลื่อนพัซเซิลต่อกันได้ 6 ชิ้น สามารถกำจัดพัซเซิลโดยรอบได้เป็นบริเวณกว้างมาก

36.png ระเบิดสี : ได้รับเมื่อเลื่อนพัซเซิลต่อกันได้ 7 ชิ้นขึ้นไป สามารถกำจัดพัซเซิลโดยรอบได้เป็นบริเวณกว้างมากๆ

37.png ระเบิดไอเดีย : เมื่อใช้ไอเทมระหว่างเล่นพัซเซิลจะเป็นการสะสมระเบิดไอเดีย เมื่อสะสมได้ครบแล้วจะได้รับไอเทมรูปหลอดไฟ หากเลื่อนไปยังพัซเซิลข้างๆจะทำให้พัซเซิลแบบเดียวกันหายไปทั้งหมด หากเลื่อนระเบิดไอเดียทั้งสองอันเข้าด้วยกันจะทำให้พัซเซิลทั้งหมดหายไป

ExtraInspiration.png เร่งระเบิดไอเดีย: ไอเทมตัวช่วย เมื่อใช้จะทำให้ชาร์จระเบิดไอเดียได้เร็วขึ้นสองเท่า

ExtraMoves.png  เพิ่มจำนวนครั้ง: ไอเทมตัวช่วย เมื่อใช้จะเป็นการเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นอีก 3 ครั้งในตอนที่เริ่มเล่นด่านพัซเซิล หากเป็นด่านที่จำกัดเวลา เวลาจะเพิ่มขึ้นอีก 15 วินาที

39.png มีดผสมสี : สามารถเลือกทำลายพัซเซิลได้ 1 ชิ้นในบรรดาพัซเซิลทั้งหมด เมื่อใช้ 'จำนวนครั้ง' จะไม่ลด

40.png ลูกกลิ้งสีรุ้ง: ไอเทมที่ช่วยให้เคลียร์พัซเซิลในแถวแนวนอนที่ต้องการได้ทั้งหมดในครั้งเดียว

41.png แปรงสีรุ้ง: ไอเทมที่ช่วยให้เคลียร์พัซเซิลในแถวแนวตั้งที่ต้องการได้ทั้งหมดในครั้งเดียว

42.png สลับชิ้นส่วน: ไอเทมที่ใช้สลับตำแหน่งของพัซเซิล 2 ชิ้นได้ในขอบเขตที่กำหนด