การซื้อทูน่ากระป๋อง

เกี่ยวกับการซื้อทูน่ากระป๋องและไอเทม

ขั้นตอนการซื้อ
line.png

แตะปุ่ม 「+」 ที่อยู่ข้างกับจำนวนทูน่ากระป๋องที่เหลือ และเลือกราคาทูน่ากระป๋องที่ต้องการซื้อ

เกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน
line.png
【iOS】
สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้บน iTunes/App Store

สามารถเลือกชำระเงินผ่าน iTunes Gift Card, บัตรเครดิตหรือตัดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (เรียกเก็บเงินจากค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน หรือหักจากยอดค่าบริการล่วงหน้า)
หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน ไปที่ 『App store』>『Apple ID』>『Display your Apple ID』>『Payment Details』

หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Apple

※หากใน iTunes store ของคุณมีจำนวนเงินคงเหลือของ iTunes Card ระบบจะทำการตัดเงินจากจำนวนคงเหลือดังกล่าวก่อนโดยอัตโนมัติ

※หากคุณเลือกชำระเงินโดยตัดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โปรดศึกษานโยบายการใช้งานของบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าว และหากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทผู้ให้บริการนั้นๆ (AIS/DTAC/TRUE)

【Android】

สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้บน Google Play

สามารถเลือกชำระเงินผ่าน Google Play Gift Card, บัตรเครดิตหรือตัดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Google Play

※หากคุณเลือกชำระเงินโดยตัดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โปรดศึกษานโยบายการใช้งานของบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าว และหากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทผู้ให้บริการนั้นๆ (AIS/DTAC/TRUE)