ตั้งค่าชื่อ

ตั้งค่าชื่อ
line.png

◆ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ทุกครั้งที่ต้องการ
ชื่อจะถูกใช้ในเกมเท่านั้นและจะไม่แสดงให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น
สามารถใส่ชื่อได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร