ซื้อไอเทมด้วยทูน่ากระป๋อง

ซื้อไอเทมด้วยทูน่ากระป๋อง
line.png

◆ สามารถซื้อ 'ไอเทม' ที่ต้องการได้ด้วย 'ทูน่ากระป๋อง'
・ หัวใจ : พลังงานที่จำเป็นในการเล่นเกม
・ เล่นต่อ : จะแสดงเมื่อเคลียร์พัซเซิลไม่สำเร็จ เมื่อเลือก 'เล่นต่อ' จะได้รับจำนวนครั้งและไอเทมเพิ่มเพื่อช่วยให้เคลียร์ได้สำเร็จ
<ไอเทม>
・ มีดผสมสี : สามารถลบพัซเซิลที่ต้องการได้ 1 ชิ้นในบรรดาพัซเซิลทั้งหมด
・ แปรงสี : จะปรากฏ 3 อันในช่วงเริ่มเกม
・ ขวดสี : จะปรากฏ 2 อันในช่วงเริ่มเกม
・ ถังสี + ระเบิดไอเดีย : จะปรากฏอย่างละ 1 อันในช่วงเริ่มเกม
※หากยังไม่ถึงเลเวลที่กำหนดจะไม่สามารถซื้อไอเทมได้