แกลเลอรี

◆ เมื่อเคลียร์พัซเซิลสำเร็จ เหมียวโก๊ะจะได้ไอเดียในการวาดรูป
เมื่อรวบรวบไอเดียได้ครบ ภาพวาดจะเสร็จสมบูรณ์

◆ หากวาดภาพได้เสร็จสมบูรณ์จะมีพ่อค้ามาซื้อภาพของเหมียวโก๊ะไป
หากขายภาพจะได้โบนัสเล็กๆน้อยๆกลับมา!

◆ ภาพวาดของเหมียวโก๊ะถูกเพิ่มไว้ใน 'แกลเลอรี' ที่อยู่ใน MENU ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ