ประกาศ

ประกาศ
line.png

◆ เป็นที่ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมหรือข้อผิดพลาด
ประกาศสำคัญจากทางทีมงานจะถูกแบ่งออกไปตามหัวข้อต่างๆ

・ ข่าว
ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมและแคมเปญ

・ ข้อผิดพลาด
ประกาศเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเกม

・ อัปเดต
ประกาศเกี่ยวกับการอัปเดตเกม