พัซเซิล

พัซเซิล
line.png

◆ พัซเซิลแต่ละด่านจะมีเงื่อนไขในการเคลียร์อยู่ จะต้องเคลียร์พัซเซิลให้ได้ภายในจำนวนครั้งที่กำหนด ซึ่งแต่ละด่านจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป หากเคลียร์ด่านสำเร็จแล้วเหลือจำนวนครั้ง จะได้รับโบนัสเป็น 'ทูน่ากระป๋อง'

◆ ไม่สามารถเล่นด่านเดิมซ้ำได้

◆ หากเคลียร์พัซเซิลสำเร็จจะได้รับเหรียญ 'เหมียวโร' เหรียญ 'เหมียวโร' นั้นจำเป็นต่อการเล่นโหมดเนื้อเรื่อง