อุปกรณ์และเวอร์ชัน OS ที่รองรับ

อุปกรณ์และเวอร์ชัน OS ที่รองรับ
line.png

【iOS】
อุปกรณ์แนะนำ/OS:
・iPhone5/iPhone5S/iPhone6/iPhone6S/iPhone7
・iOS 8.0 ขึ้นไป

※ทางทีมงานไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว

【Android】
อุปกรณ์แนะนำ/OS:
・Android 5.0.0 ขึ้นไป (※แนะนำ RAM 2GB หรือมากกว่า)
(※ไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของ Nexus 9, Sero 8 Pro, ZenPad 3, MediaPad 7 Youth 2)
(※ไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่มีความกว้างจอ 3:2 และ 3:4)

※ทางทีมงานไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว
(แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนคุณภาพต่ำ)

※อุปกรณ์ที่รองรับอาจพบปัญหาได้เช่นกันเนื่องจากการอัปเดต OS, การปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ ความจุของเครื่อง หรือ สถานะและความเร็วในการเชื่อมต่อ เป็นต้น