เชื่อมต่อ Facebook

กรุณาล็อคอินด้วย Facebook!
line.png
เมื่อเริ่มเกม Cat Painter เราแนะนำให้ล็อคอินด้วยบัญชี Facebook หากเชื่อมต่อด้วย Facebook เมื่อเกิดปัญหาจะสามารถกู้ข้อมูลเดิมกลับมาได้ เช่น ・เปลี่ยนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนขณะที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ ・เกิดลบ 'เหมียวโก๊ะ' ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ※หากเชื่อมต่อบัญชี Facebook แล้ว แม้จะลบแอปออกก็สามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้

สามารถเชื่อมต่อบัญชี Facebook ได้ที่หน้าเริ่มต้นหรือ 'ตั้งค่า'
line.png
สามารถเชื่อมต่อบัญชี Facebook ได้โดยไปที่ 'ตั้งค่า' → 'Facebook' ・แตะที่ไอคอน 'ตั้งค่า' ด้านบนขวาของหน้าจอ ・แตะที่ 'เชื่อมต่อ Facebook' ・จะมีข้อความแสดงว่า "เชื่อมต่อกับ Facebook แล้ว" ・เลือกเปิดและทำตามขั้นตอนการยอมรับ ・เมื่อเชื่อมต่อบัญชี Facebook สำเร็จ ปุ่ม 'เชื่อมต่อ Facebook' สีแดงที่หน้าตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม 'Facebook - กำลังเชื่อมต่อ' สีเหลือง ・หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook ให้แตะที่ปุ่ม 'Facebook - กำลังเชื่อมต่อ' เพื่อยกเลิก ※ต้องลงทะเบียนบัญชี Facebook ก่อนจึงจะเชื่อมต่อได้